Współpraca

z Naszą placówką
 • Oferta współpracy

  PRACODAWCO !

  Zapraszamy pracodawców będących ODPOWIEDZIALNYCH SPOŁECZNIE lub mających ku temu aspiracje do DOFINANSOWANIA POBYTU dzieci swoich pracowników w ŻŁOBKU I PRZEDSZKOLU.

  W przypadku dużych firm zachęcamy do zorganizowania transportu dzieci z miejsca pracy do naszej placówki.

  Korzyści:

  – zadowoleni pracownicy

  – szczęśliwe dzieci

  – certyfikat firmy ODPOWIEDZIALNEJ SPOŁECZNIE dla Pracodawcy oraz zamieszczenie informacji o Pracodawcy na naszej stronie oraz w budynku przedszkola i żłobka

   

  Nawiąż z nami współpracę i dofinansuj pobyt dzieci swoich pracowników. Umożliwia to USTAWA, która mówi:

  Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (…) 

  Rozdział 3 Zwolnienia przedmiotowe Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są:

  67a) świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach, klubach dziecięcych lub przedszkolach;

  67b) świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu: a) objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 400 zł, b) uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 200 zł – na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1;

  (…) Rozdział 4 Koszty uzyskania przychodów (…)

  1p. Kosztami uzyskania przychodów, z uwzględnieniem ust. 8, są także koszty poniesione przez pracodawcę, pod warunkiem że nie zostały sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:

  2) z tytułu:

  1. b) dofinansowania pracownikowi wydatków, do wysokości nieprzekraczającej kwoty wydatków poniesionych i udokumentowanych przez pracownika, związanych z: – objęciem dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczaniem dziecka pracownika do żłobka lub klubu dziecięcego, nie więcej niż 400 zł miesięcznie na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1, – uczęszczaniem dziecka pracownika do przedszkola, nie więcej niż 200 zł miesięcznie na każde dziecko, o którym mowa w art. 27f ust. 1. (…)”

   

  OPIEKA SPECJALISTYCZNA

  Nasza placówka zapewnia profesjonalną opiekę dla dzieci i ściśle współpracuje z poradniami pedagogiczno – psychologicznymi oraz terapeutami i specjalistami. Dzięki temu nasi podopieczni mają gwarancję, że zadbamy o każdy etap ich prawidłowego rozwoju, dostosowując się do specyficznych potrzeb każdego malucha z osobna.

   

 • DSC_0699

 • Współpracujemy z organizacjami NGO – zajmującymi się m.in. rozwojem dzieci i młodzieży z Gminy Nieporęt oraz wyrównywaniem szans w dostępie do edukacji dla osób z terenów wiejskich i wspierającej młode talenty.

  Zachęcamy do współpracy podmioty gospodarcze, które chciałaby uczestniczyć w autorskim programie edukacji przedszkolnej i krzewienia ducha przedsiębiorczości. Nasze przedszkolaki chętnie odwiedzą Państwa placówkę i posłuchają prelekcji dotyczącej wybranej dziedziny gospodarki.

Witamy w Modelowym Przedszkolu
Poznaj zalety najlepszego przedszkola dla Twojego dziecka. Tylko u nas Twój maluch będzie czuł się jak w domu.
 • Piękne miejsce
 • Grupy tematyczne
 • Metoda Montessori
 • Najlepsi specjaliści

Zadzwoń!

Zadzwoń i umów się na spotkanie.

537-464-710
Skontaktuj się
Aktualności