Status placówki

kwietnia 06, 2015

Uprzejmie informujemy, iż jesteśmy w trakcie uzyskania wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Aby uzyskać taki wpis, musimy mieć zakończone wszystkie prace adaptacyjne w placówce, która już teraz spełnia wymagane prawem standardy i normy.

Finał prac budowlano – wykończeniowych planujemy na koniec maja 2015 roku.

Stan prac w Przedszkolu